“Corpul ca pretext” – Gabriela Rusu


Durata expozitiei: 5-12.06 2012
Melenia Art Gallery, str. Constantin Daniel 3, Bucuresti
.

Melenia Art Gallery prezintă, in perioada 5-12 Iunie 2012, expoziţia tinerei artiste Gabriela Rusu. În expoziţia ,,Corpul ca pretext” de la Melenia Art Gallery, Gabriela Rusu urmăreşte una din problemele constante de atelier , aceea a relaţiei dintre spaţiu, geometrie şi materie , operând cu mediumuri tradiţionale cu consistenţă materială, aducând în prin plan tema corpului, amprentă individuală, reinventând un tip de discurs din sfera socială, urmărind în cele din urmă acea sinteză a expresiei picturale atât din punct de vedere a limbajului cât şi a conţinutului.

Compoziţia, relaţia cu materialul, dar şi cu părţile componente ale unui fragment anatomic, formele, textura, suportul sunt de fiecare dată abordate diferit în funcţie de dimensiunea pe care lucrează şi trebuie analizate ca atare. Ritmul liniilor, alternanţa formelor, jocul suprafeţelor şi al culorilor , materialitatea sunt elemente ce se vor reflecta direct asupra imaginii finale, având deseori un cuvânt greu în perceperea acesteia. Modulul, identic sau nu, rupe spaţiul, îl fragmentează pentru a-i conferi în final o cu totul o altă identitate stilistică, dar şi o ritmare cu totul aparte. La o vizualizare mai atentă se pot identifica imagini care sunt extrase din context, pe care le izolează sau le combină cu alte forme/ linii, apoi le include în lucrările ei. Gabriela Rusu transformă corpul într-un subiect de analiză.

Expozitia Gabrielei Rusu leagă subiectul - frecvent extras din experienţa cotidiană- de formă, il pune in relaţie cu constructia plastică generală, implică atitudinea experimentală generand astfel un spectacol vizual interesant.

(Text: Prof. Marius Burhan)

Durata expozitiei: 5-12.06 2012
Program: Marţi -Vineri: 13:00-19:00, Sâmbăta: 12:00-17:00.
Duminică si Luni – închis

Melenia Art Gallery
is the first Greek Art Gallery in Bucharest. Its objective is the presentation of worth seeing artists of contemporary art. Melenia Art Gallery hosts art classes and workshops in a bid to entertain an art lover community.